logo
Welkom!

Hartelijk welkom aan alle bezoekers van deze website van de H. Antonius van Padua.
Op deze website vindt u het laatste nieuws en veel informatie over onze kerk.

VIERINGEN DECEMBER 2018

14 december 2018

Zondag 16 december 11.30 uur: H.Mis, voorganger is pastoor H.Smulders.
Woensdag 19 december 10.00 uur: Seniorenviering, voorganger is pastoor H.Smulders.
Zondag 23 december 11.30 uur: Woord- en communieviering o.l.v. parochianen.
Kerstmis:

Maandag 24 december 18.00 uur: Kinderkerstviering, voorganger is diaken S.Lokken.
Maandag 24 december 20.00 uur: Nachtmis, voorganger is pastoor H.Smulders.
Dinsdag 25 december 11.30 uur: H.Mis, H.Mis, voorganger is pastoor H.Smulders.
Woensdag 26 december 11.30 uur: H.Mis, voorganger is pater Y.Konchenko.

Zondag 30 december 11.30 uur: H.Mis, voorganger is pater P.H. van der Veer.

Dinsdag 1 januari 11.30 uur: H.Mis, voorganger is pater Y.Konchenko.

Zondag 6 januari 11.30 uur: H.Mis, voorganger is pastoor H.Smulders.
Woensdag 9 januari 10.00 uur: Woordviering, voorganger is Diaken S.Lokken
Zondag 13 januari 11.30 uur: H.Mis, voorganger is pater P.H. van der Veer.

Op werkdagen is de kerk van 9.30 uur tot 11.30 uur te bezoeken voor gebed of bezinning. Hiervoor kunt u aanbellen bij de deur van de pastorie naast de kerk.
Op woensdag is er om 10.00 uur een eucharistieviering, zie het rooster hierboven. Graag tot ziens bij één van de vieringen.

Geen ziekenzalving zondag 16 december
De oproep in Pieckfijn Parochie om aan te melden voor de ziekenzalving op zondag 16 december heeft geen aanmeldingen opgeleverd. Daarom vindt er die dag geen ziekenzalving plaats.

Collecte Adventsactie: 23 december
Zondag 23 december worden er tijdens de viering van half twaalf twee collectes gehouden. De tweede collecte is bestemd voor de adventactie.
De adventstijd -4 weken voorafgaand aan Kerstmis- is de periode van verwachting, uitzien naar een nieuw begin, naar God die mens wordt. Het is een periode van Hoop.
Juist in deze tijd wil Adventsactie een vuist maken en deze hoop ook doorgeven. Adventsactie komt op voor de allerarmsten. Het gehele jaar ondersteunt zij missionaire ondernemers in Nederland, die samen werken met katholieke gemeenschappen in ontwikkelingslanden en probeert geld in te zamelen voor diverse kleinschalige projecten.

Inzamelactie voor de voedselbank.
Achterin de kerk staan de blauwe kratten bestemd voor de voedselinzameling voor de voedselbank. Helaas zijn in Hellevoetsluis bijna 200 gezinnen afhankelijk van hetgeen op het menu staat van de voedselbank. Alle houdbare levensmiddelen zijn van harte welkom. Laten wij met elkaar zorgen dat de kratten achterin de kerk goed gevuld blijven zodat onze medemensen de barmhartigheid van onze geloofsgemeenschap mogen ervaren.
Namens de Voedselbank en PCI dank voor uw medewerking.

© 2018 antoniusvanpadua.com | Website gemaakt door