logo
Welkom!

Hartelijk welkom aan alle bezoekers van deze website van de H. Antonius van Padua.
Op deze website vindt u het laatste nieuws en veel informatie over onze kerk.

Mededelingen voor de maand oktober 2017

29 september 2017

Noodtelefoon parochie Nicolaas Pieck en Gezellen. Noodtelefoon is uitsluitend voor Ziekenzalving en om een uitvaart af te spreken. Bereikbaar tussen 8.00 – 22.00 uur. Indien niet direct opgenomen wordt: naam en telefoonnummer inspreken. Wij doen ons uiterste best u binnen een uur terug te bellen.

Het nummer van de noodtelefoon is   06 – 30 97 58 17

VIERINGEN
Woensdag 11 oktober 10.00 uur: H.Mis, voorganger is pastoor H.Smulders
Zondag 15 oktober 11.30 uur: H.Ms, voorganger is pater Y.Konchenko.
Woensdag 18 oktober 10.00 uur: Seniorenviering in de Parochiezaal
Zondag 22 oktober 11.30 uur: Woord- en communieviering olv parochianen.
Woensdag 25 oktober 10.00 uur: H.Mis, voorganger is pastoor H.Smulders
Zondag 29 oktober 11.30 uur: H.Mis, voorganger is pastoor H.Smulders.
Woensdag 1 november 10.00 uur: Allerheiligen, H.Mis, voorganger is pastoor H.Smulders.
Donderdag 2 november 19.00 uur: Allerzielen, Woord- en communieviering, voorganger is pastoraal werker mevr. D. Bühler.

Op werkdagen is de kerk van 9.30 uur tot 11.30 uur te bezoeken voor gebed of bezinning. Hiervoor kunt u aanbellen bij de deur van de pastorie naast de kerk.
Op woensdag is er om 10.00 uur een eucharistieviering, zie het rooster hierboven.

Inzamelactie voor de voedselbank.
Achterin de kerk staan de blauwe kratten bestemd voor de voedselinzameling voor de voedselbank. Helaas zijn in Hellevoetsluis bijna 200 gezinnen afhankelijk van hetgeen op het menu staat van de voedselbank. Alle houdbare levensmiddelen zijn van harte welkom. Laten wij met elkaar zorgen dat de kratten achterin de kerk goed gevuld blijven zodat onze medemensen de barmhartigheid van onze geloofsgemeenschap mogen ervaren.
Namens de Voedselbank en PCI dank voor uw medewerking.

Wij wensen u een heel mooi weekend en alle goeds voor de komende week. Graag tot ziens bij één van de vieringen. 

© 2017 antoniusvanpadua.com | Website gemaakt door