logo
Welkom!

Hartelijk welkom aan alle bezoekers van deze website van de H. Antonius van Padua.
Op deze website vindt u het laatste nieuws en veel informatie over onze kerk.

Mededelingen weekend 20 en 21 mei 2017

19 mei 2017

Zondag 21 mei 11.30 uur: H.Mis, voorganger is pastoor Bladowski, tijdens deze viering doen 12 kinderen uit onze parochie hun eerste H.Communie.

Dinsdag 23 mei 09.00 uur: H.Mis
Woensdag 24 mei 10.00 uur: Seniorenviering in de Parochiezaal.
Donderdag 25 mei Hemelvaartsdag,11.30 uur: H.Mis, voorganger is pastoor Bladowski.
Vrijdag 26 mei 09.00 uur: H.Mis
Zondag 28 mei 11.30 uur: Woord- en communieviering, voorganger is de heer W.van der Pas.
Dinsdag 30 mei 09.00 uur: H.Mis
Woensdag 31 mei 09.00 uur: H.Mis
Donderdag 1 juni 09.00 uur: H.Mis, na afloop aanbidding van het Allerheiligste.
Vrijdag 2 juni 09.00 uur: H.Mis
Zondag 4 juni 11.30 uur: H.Mis, 1e Pinksterdag, voorganger is pastoor Bladowski.
Maandag 5 juni 11.30 uur: H.Mis, 2e Pinksterdag, voorganger: pastoor Bladowski.


Processie Sint Liduina Schiedam.
Zondag 21 mei zal een processie met de relieken van de H.Liduina door de straten van Schiedam trekken. Deze feestdag begint om 10.30 uur met de Hoogmis in Sint Liduinabasiliek. Aansluitend is er koffie en thee in de parochiezaal De Wilgenburg. Om 13.15 is er in de Basiliek een gebedsdienst ter inleiding op de Processie. Om 14.00 uur trekt de processie met de relieken van de H.Liduina door de straten van Schiedam

Nieuwe organist en nieuw koor.
Op dinsdagavond 6 juni a.s bent u om half acht allen van harte welkom in de parochiezaal om kennis te maken met de nieuwe organist die tevens de dirigent zal worden van ons nieuwe koor. Die avond zal de heer Theo Kloeg zijn plannen toelichten hoe hij wil inhaken op het bestaande repertoire van het Caeciliakoor en welk nieuw repertoire hij denkt te gaan zingen met hopelijk veel enthousiaste parochianen onder u die samen het nieuwe koor willen gaan vormen onder zijn zeer kundige leiding. Het is een vrijblijvende aangelegenheid om deze bijeenkomst bij te wonen; het is bedoeld als kennismaking en uw aanwezigheid verplicht u tot niets! Onnodig te zeggen dat wij op een grote opkomst rekenen.

Felicitaskoor uit Spijkenisse bestaat 40 jaar.
Het koor geeft een jubileumconcert op zaterdag 10 juni om acht uur ‘s avonds in de Felicitaskerk. De toegang is gratis en na het concert is er een deurcollecte. De gratis kaarten zijn verkrijgbaar op: franspiet2206@gmail.com en op zondag na de viering bij de koster.

Inzamelactie voor de voedselbank.
Achterin de kerk staan de blauwe kratten bestemd voor de voedselinzameling voor de voedselbank. Helaas zijn in Hellevoetsluis bijna 200 gezinnen afhankelijk van hetgeen op het menu staat van de voedselbank. Alle houdbare levensmiddelen zijn van harte welkom. Laten wij met elkaar zorgen dat de kratten achterin de kerk goed gevuld blijven zodat onze medemensen de barmhartigheid van onze geloofsgemeenschap mogen ervaren.
Namens de Voedselbank en PCI dank voor uw medewerking.

Wij wensen u een heel mooi weekend en alle goeds voor de komende week. Graag tot ziens bij één van de vieringen.

© 2017 antoniusvanpadua.com | Website gemaakt door