logo
Welkom!

Hartelijk welkom aan alle bezoekers van deze website van de H. Antonius van Padua.
Op deze website vindt u het laatste nieuws en veel informatie over onze kerk.

Mededelingen voor de maand augustus 2017

17 augustus 2017

Zondag 20 augustus 11.30 uur: Woord- en communieviering, voorganger in deze viering is diaken en leger aalmoezenier F. Steijger.

LET OP: vandaag is de kerk niet per auto bereikbaar i.v.m. de Vestingdagen
Zondag 27 augustus 11.30 uur: H.Mis, voorganger is priester P.H.van der Veer.
Zondag 3 september 11.30 uur: Woord- en communieviering, voorganger in deze viering is pastoraal werker mevr. D. Bühler

Door het vertrek van pastoor Bladowski vervallen vanaf 1 augustus de vieringen van 9.00 uur op werkdagen. Wel is op werkdagen de kerk van 9.30 uur tot 11.30 uur te bezoeken voor gebed of bezinning. Hiervoor kunt u aanbellen bij de deur van de pastorie naast de kerk.

De Bedevaartkerk in Brielle is het bekendste bedevaartsoord van Zuid Holland en het Bisdom Rotterdam, en herinnert ons aan de moord op 19 rooms katholieke geestelijken op 9 juli in 1572. De meesten van hen waren afkomstig uit Gorcum. Na door de watergeuzen te zijn gemarteld werden zij opgehangen in een turfschuur die hoorde bij het toen al deels vernielde Sint Elisabethsklooster. Deze gebeurtenis wordt elk jaar herdacht met een Nationale Bedevaart. Het is dit jaar precies 150 jaar geleden dat de 19 martelaren heilig zijn verklaard door de toenmalige paus Pius IX. Met een plechtige eucharistieviering is dit feit al op zaterdag 29 april herdacht. Ook in de komende maanden zal daaraan aandacht besteed worden in de Bedevaartkerk maar ook in het Historisch Museum van Den Briel en het Gorcums Museum.
Op zaterdag 19 augustus wordt om 16.30 uur een orgelconcert gehouden in de Bedevaartkerk. Toegang hiervoor is € 3,=.
Tot en met donderdag 31 augustus is de kerk elke middag van 13.00-17.00 uur geopend en gratis toegankelijk. Iedere donderdag is er in deze periode een Eucharistieviering, daaraan vooraf gaand is er de mogelijkheid tot biechten.
Met een gratis paardentram kun je in deze maanden van het Museum in het centrum van Den Briel naar de Bedevaartkerk en terug reizen. Er is gedurende deze periode ook een tentoonstelling van ongeveer 20 hedendaagse kunstwerken te bewonderen in de kloostergangen achter de kerk. Deze zijn gemaakt door diverse kunstenaars van de Kunstkring Voorne en leerlingen en hun docenten van de CSG Bahurim in Brielle.
Meer informatie over de activiteiten in de bedevaartkerk vindt u op: www.martelarenvangorcum.nl

Inzamelactie voor de voedselbank.
Achterin de kerk staan de blauwe kratten bestemd voor de voedselinzameling voor de voedselbank. Helaas zijn in Hellevoetsluis bijna 200 gezinnen afhankelijk van hetgeen op het menu staat van de voedselbank. Alle houdbare levensmiddelen zijn van harte welkom. Laten wij met elkaar zorgen dat de kratten achterin de kerk goed gevuld blijven zodat onze medemensen de barmhartigheid van onze geloofsgemeenschap mogen ervaren.
Namens de Voedselbank en PCI dank voor uw medewerking.

Wij wensen u een heel mooi weekend en alle goeds voor de komende week. Graag tot ziens bij één van de vieringen.

© 2017 antoniusvanpadua.com | Website gemaakt door