logo
Welkom!

Hartelijk welkom aan alle bezoekers van deze website van de H. Antonius van Padua.
Op deze website vindt u het laatste nieuws en veel informatie over onze kerk.

Mededelingen weekend 24 en 25 juni 2017

22 juni 2017

Zondag 25 juni 11.30 uur: H.Mis, voorganger is priester P.H.van der Veer.

Dinsdag 27 juni 09.00 uur: GEEN H.Mis
Woensdag 28 juni 09.00 uur: GEEN H.Mis
Donderdag 29 juni 09.00 uur: GEEN H.Mis
Vrijdag 30 juni 09.00 uur: GEEN H.Mis
Zondag 2 juli 11.30 uur: Woord- en communieviering, voorganger is pastoraal werker mevr. D. Buhler.
Dinsdag 4 juli 09.00 uur: H.Mis
Woensdag 5 juli 10.00 uur: Seniorenviering in de Parochiezaal.
Donderdag 6 juli 11.30 uur: H.Mis
Vrijdag 7 juli 09.00 uur: H.Mis
Zaterdag 8 juli: Nationale Bedevaart in de Bedevaartkerk te Brielle.
Zondag 9 juli 11.30 uur: GEEN VIERING
in onze kerk maar om 11.00 uur afscheidsviering voor pastoor Bladowski in de RK Kerk van Hoogvliet. Voorgangers in deze viering zijn pastoor Bladowski, pater Konchenko en pastor D.Buhler

In de maand juni vervallen de vieringen van 9.00 uur op werkdagen wegens vakantie van pastoor Bladowski.
Op werkdagen is de kerk van 9.30 uur tot 11.30 uur te bezoeken voor gebed of bezinning. Hiervoor kunt u aanbellen bij de deur van de pastorie naast de kerk.

De Bedevaartkerk in Brielle is het bekendste bedevaartsoord van Zuid Holland en het Bisdom Rotterdam, en herinnert ons aan de moord op 19 rooms katholieke geestelijken op 9 juli in 1572. De meesten van hen waren afkomstig uit Gorcum. Na door de watergeuzen te zijn gemarteld werden zij opgehangen in een turfschuur die hoorde bij het toen al deels vernielde Sint Elisabethsklooster. Deze gebeurtenis wordt elk jaar herdacht met een Nationale Bedevaart. Het is dit jaar precies 150 jaar geleden dat de 19 martelaren heilig zijn verklaard door de toenmalige paus Pius IX. Met een plechtige eucharistieviering is dit feit al op zaterdag 29 april herdacht. Ook in de komende maanden zal daaraan aandacht besteed worden in de Bedevaartkerk maar ook in het Historisch Museum van Den Briel en het Gorcums Museum. Deze tentoonstellingen worden op zaterdag 24 juni geopend, waarbij op diezelfde dag door de genodigden ook een feestelijk bezoek aan de Bedevaartkerk wordt gebracht.
Op de zaterdagen 1 en 29 juli en 19 augustus wordt om 16.30 uur een orgelconcert gehouden in de Bedevaartkerk. Toegang hiervoor is € 3,=.
Vanaf zaterdag 1 juli tot en met donderdag 31 augustus is de kerk elke middag van 13.00-17.00 uur geopend en gratis toegankelijk. Met een gratis paardentram kun je in deze periode van het Museum in het centrum van Den Briel naar de Bedevaartkerk en terug reizen. Er is gedurende deze periode ook een tentoonstelling van ongeveer 20 hedendaagse kunstwerken te bewonderen in de kloostergangen achter de kerk. Deze zijn gemaakt door leerlingen en hun docenten van de CSG Bahurim in Brielle.
De belangrijkste gebeurtenis is echter de jaarlijkse Nationale Bedevaart, dit jaar op zaterdag 8 juli. Meer informatie over de Nationale Bedevaart en andere activiteiten in de bedevaartkerk vindt u op: www.martelarenvangorcum.nl

Inzamelactie voor de voedselbank.
Achterin de kerk staan de blauwe kratten bestemd voor de voedselinzameling voor de voedselbank. Helaas zijn in Hellevoetsluis bijna 200 gezinnen afhankelijk van hetgeen op het menu staat van de voedselbank. Alle houdbare levensmiddelen zijn van harte welkom. Laten wij met elkaar zorgen dat de kratten achterin de kerk goed gevuld blijven zodat onze medemensen de barmhartigheid van onze geloofsgemeenschap mogen ervaren.
Namens de Voedselbank en PCI dank voor uw medewerking.

Wij wensen u een heel mooi weekend en alle goeds voor de komende week. Graag tot ziens bij één van de vieringen.

© 2017 antoniusvanpadua.com | Website gemaakt door